Razem dla Gródek

Przejdź do treści

Menu główne:


  
        Stowarzyszenie „Razem dla Gródek” jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi szkolnemu i pozaszkolnemu dzieci i młodzieży, osób dorosłych, wytwarzaniu atmosfery zaufania i wzajemnego szacunku do instytucji oświatowych, samorządowych, rodziców i dzieci, upowszechniania społecznych postaw w zakresie działania stowarzyszenia, a także przyczynianie się do organizowania pomocy materialnej i organizacyjnej w stosunku do dzieci i młodzieży oraz podejmowanie wszelkiej współpracy z osobami fizycznymi i prawnymi, które będą podejmować działania wspierające działanie stowarzyszenia.
Stowarzyszenie „Razem dla Gródek”

Gródki 30
13-206  Płośnica
KRS 0000543988  NIP 5711714038
REGON 36080866000000

NUMER KONTA BANKOWEGO
   79 2030 0045 1110 0000 0403 4950
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego